ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ

  กลับ
ผลของการค้นหา
{{examSiteInfo.EXAM_SEAT_NO}}
{{examSiteInfo.FULL_NAME}}
{{examSiteInfo.TESTING_CLASS_NAME}}
{{examSiteInfo.CENTER_EXAM_NAME}}
วัน - เวลาที่สอบ สถานที่สอบ อาคาร ชั้น ห้องสอบที่ (ชื่อห้องสอบ) แถว
{{examSiteInfo.EXAM_DATE}}
{{examSiteInfo.EXAM_TIME}}
{{examSiteInfo.EXAM_LOCATION}}
{{examSiteInfo.PROVINCE_NAME}}
{{examSiteInfo.EXAM_BUILDING}} {{examSiteInfo.EXAM_FL}} {{examSiteInfo.EXAM_ROOM}} {{examSiteInfo.EXAM_ROW}}
{{examSiteInfo.EXAM_DATE}}
{{examSiteInfo.EXAM_TIME}}
{{examSiteInfo.EXAM_LOCATION}}
{{examSiteInfo.PROVINCE_NAME}}
{{examSiteInfo.EXAM_BUILDING}}
{{examSiteInfo.EXAM_FL}}
{{examSiteInfo.EXAM_ROOM}}
{{examSiteInfo.EXAM_ROW}}
  แผนที่สถานที่สอบ

กสถ. เลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

และเลื่อนการเปิดระบบให้ผู้สมัคร "พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ"

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย

*หมายเหตุ การแสดงผลแผนที่ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น โปรดศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง